Circulaire gemeentefonds september 2014 aanpassing bommenregeling

De septembercirculaire gemeentefonds 2014 informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen op basis van de miljoenennota. In deze septembercirculaire staan de volgende aanpassingen van de bommenregeling per 2015:

  1. Alle gemeenten kunnen in geval van opsporing en ruiming van explosieven een bijdrage van 70% in de kosten ontvangen door het indienen van een raadsbesluit.
  2. De mogelijkheid voor het ontvangen van een suppletie-uitkering wordt beperkt tot de werkelijk gemaakte kosten. De mogelijkheid om op basis van toekomstige kosten een bijdrage te ontvangen vervalt.

Circulaire gemeentefonds september 2014 aanpassing bommenregeling