Circulaire gemeentefonds mei 2021 aanpassing percentage

Overheid. De meicirculaire gemeentefonds 2021 informeert gemeenten over de gemeentefondsuitkeringen voor 2021 en verder, gebaseerd op de voorjaarsbesluitvorming van het Rijk. In deze meicirculaire staat onder andere dat in overleg met de VNG over de periode 2021 tot en met 2024 een bedrag van €0,91 miljoen per jaar aan de algemene uitkering onttrokken in verband met de oprichting van het landelijke kenniscentrum voor gemeenten die te maken hebben met explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. In verband met de uitname wordt het vergoedingspercentage van de zogenaamde bommenregeling verlaagd van 70% naar 68%. Via de bommenregeling kunnen gemeenten in aanmerking komen voor een bijdrage in de gemaakte kosten voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog.

Circulaire gemeentefonds mei 2021 aanpassing percentage