Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO)

Overheid. Certificatieschema voor vooronderzoek en risicoanalyse voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Het vooronderzoek heeft tot doel om te beoordelen of er in het onderzoeksgebied sprake is van de aanwezigheid van ontplofbare oorlogsresten, en als deze aanwijzingen er zijn, om het verdachte gebied af te bakenen. De risicoanalyse heeft tot doel het vaststellen en beoordelen van de risico’s van de in het onderzoeksgebied mogelijk aanwezige ontplofbare oorlogsresten.

Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten (CS-VROO)