Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)

Certificatieschema voor het managementsysteemcertificaat Opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Het certificatieschema heeft betrekking op het opsporen van ontplofbare oorlogsresten die in de (water)bodem zijn achtergebleven tijdens en na de Eerste en Tweede wereldoorlog.

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten (CS-OOO)