Beleidsnota ontplofbare oorlogsresten Gouda

Gemeente Gouda. Gouda is tijdens de Tweede Wereldoorlog een aantal keren gebombardeerd door de geallieerden. Uit ervaring is gebleken dat 10 tot 15% van de afgeworpen bommen en raketten niet is ontploft. Aannemelijk is dat er in de bodem nog een aantal zogenaamde conventionele explosieven zitten.

Beleidsnota ontplofbare oorlogsresten Gouda (pdf, 477 kB)