Arbeidsomstandighedenbesluit

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit) stelt onder andere regels aan onderzoek en opsporing naar ontplofbare oorlogsresten als bij werkzaamheden gevaar voor de veiligheid of gezondheid voor werknemers bestaat.

Arbeidsomstandighedenbesluit