Animatievideo

video: animatievideo

(Beeldtitel: Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten. Voor gemeenten. Een animatie. Voice-over:)
RUSTIGE MUZIEK
VOICE-OVER: Als gemeente sta je voor grote maatschappelijke opgaven.
Vaak heb je hierbij de bodem nodig,
bijvoorbeeld voor het aanleggen of vervangen van de riolering.
Ook in gebieden waar in de Tweede Wereldoorlog gevochten werd.
Je kunt dan ontplofbare oorlogsresten tegenkomen,
munitie die is achtergebleven in de bodem.
Ontplofbare oorlogsresten kunnen gevaarlijk zijn, dan moet je er voorzichtig mee omgaan.
Soms zijn ze minder gevaarlijk.
Het is belangrijk om eerst de risico's in kaart te brengen.
Er zijn veel partijen betrokken bij het opruimen van ontplofbare oorlogsresten.
De politie is vaak als eerste ter plaatse, schat de risico's in
en stemt af met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie, de EODD.
De EODD identificeert de munitie en maakt deze onschadelijk.
De burgemeester heeft taken en bevoegdheden
bij de handhaving van de openbare orde en veiligheid.
En als gemeente kan jij een rol hebben als bevoegd gezag.
Daarnaast kan de gemeente opdrachtgever zijn,
bijvoorbeeld bij de aanleg van de riolering.
En werkgever, bijvoorbeeld voor groenonderhoud in de gemeente.
Maar hoe zien die rollen eruit?
Het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten helpt gemeenten
om hun taken op het vlak van ontplofbare oorlogsresten te vervullen.
We bieden kennis, advies en contacten,
zodat gemeenten zelf hun afwegingen kunnen maken.
Dat doen we met een website, een helpdesk,
een onderzoeksprogramma, waarmee we ontbrekende kennis aanvullen,
en een wegwijzer die helpt die juiste afwegingen te maken.
De wegwijzer ontplofbare oorlogsresten geeft jou als gemeente inzicht
in de specifieke taken die aansluiten op jouw rol.
De wegwijzer maakt onderscheid in drie thema's:
vondst, onderzoek en opsporing, en beleid.
Het overzicht van taken en afwegingen is aangevuld met praktijkverhalen,
factsheets, checklists en veel gestelde vragen.
De wegwijzer vertelt niet wat je als gemeente moet doen,
hij biedt handvatten die je helpen een keuze te maken
over hoe je wil omgaan met ontplofbare oorlogsresten.
Het kenniscentrum is een gezamenlijk initiatief
van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Infrastructuur en Waterstaat, Defensie,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Justitie en Veiligheid,
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
(Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op kenniscentrum-oo.nl.)
DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG