Afwegingskader Trillingen in CE verdacht gebied

VEO. Tijdens de VEO Netwerkbijeenkomst CE op 8 april 2019 is door de VEO het Afwegingskader Trillingen in CE verdacht gebied gepresenteerd.
Men stelt dat er veel onduidelijkheid is over de vraag welk trillingsniveau binnen een CE verdacht gebied aanvaardbaar is, in relatie tot het risico van het ongewenst tot werking komen van CE. In 2015 en 2016 heeft TNO hier wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. TNO beveelt vervolgonderzoek aan om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde normstelling. Dat onderzoek heeft (nog) niet plaatsgevonden. Nu een wetenschappelijke onderbouwing ontbreekt, moet in de praktijk op basis van beschikbare kennis en praktijkervaring worden gehandeld. Om daarbij te helpen hebben praktijkdeskundigen onder de leden van de VEO een afwegingskader ontwikkeld. Dit afwegingskader is gepresenteerd en besproken in een van de parallelsessies tijdens de Netwerkbijeenkomst.

Afwegingskader Trillingen in CE verdacht gebied

Inventarisatie van WOII vliegtuigbom ontstekers in NL bodem (TNO)