Advies herziening bommenregeling gemeentefonds

Raad voor de financiële verhoudingen. De minister van BZK heeft de Raad voor de financiële verhoudingen verzocht om advies uit te brengen over de manier waarop gemeenten op de langere termijn gecompenseerd moeten worden voor de kosten die zij maken in het kader van de opsporing van ontplofbare oorlogsresten uit de Tweede Wereldoorlog. De minister heeft de Raad expliciet verzocht om aandacht te besteden aan mogelijkheden buiten het gemeentefonds. Verder vraagt de minister om voorstellen om, als nodig, de kosten te beheersen. Via dit stuk brengt de Raad zijn advies aan de minister uit.

Advies herziening bommenregeling gemeentefonds