Jurisprudentie ontplofbare oorlogsresten

Het kenniscentrum ontplofbare oorlogsresten verzameld relevante jurisprudentie over ontplofbare oorlogsresten en neemt die in haar bibliotheek op.

De bibliotheek met (verwijzingen naar) publicaties over de omgang met ontplofbare oorlogsresten is uitgebreid met relevante jurisprudentie.

U kunt binnen de bibliotheek zowel vrij zoeken, als zoeken via het filter "jurisprudentie" in de linker kolom. Er zijn nu een aantal relevante publicaties opgenomen en geleidelijk worden deze uitgebreid.