Handvatten ontplofbare oorlogsresten in de Omgevingswet gepubliceerd

Voor ontplofbare oorlogsresten zijn geen rijksregels opgenomen in de Omgevingswet. De Omgevingswet biedt decentrale overheden de mogelijkheid zelf decentrale regels op te stellen voor de fysieke leefomgeving.

Met een juridisch frame, voorbeeldregels en een informatieblad worden gemeenten handvatten geboden. Hiermee kunnen zij zelf een afweging maken of en hoe zij binnen de instrumenten van de Omgevingswet invulling willen geven aan het onderwerp ontplofbare oorlogsresten.

De handvatten zijn te vinden op de website van bodembeheer van de toekomst. Het programma Bodembeheer van de Toekomst ontwikkelde diverse informatieproducten en webinars die behulpzaam zijn bij het formuleren van regels over bodem, ondergrond en grondwater in het omgevingsplan en het maken van de juiste keuzen hierbij.