Overzicht incidenten met ontplofbare oorlogsresten

In april 2023 heeft het onderzoeksbureau Crisislab een overzicht gemaakt van alle bij hen bekende incidenten met ontplofbare oorlogsresten (OO) in Nederland na 1970.  We hopen dat u de incidenten die nog niet staan opgenomen in het overzicht, alsnog doorgeeft.

Het overzicht geeft weer hoeveel incidenten er zijn geweest en hoeveel slachtoffers er door OO zijn gevallen in de afgelopen vijftig jaar. Bovendien laat het overzicht zien onder welke omstandigheden er incidenten met OO plaatsvinden. Het is daardoor een waardevolle aanvullende informatiebron die door gemeenten gebruikt kan worden bij het formuleren van hun beleid.

Door Crisislab zijn de nodige inspanningen gedaan om tot een zo compleet mogelijke lijst te komen. Diverse bronnen zijn geraadpleegd. Desondanks is het natuurlijk mogelijk dat er (enkele) incidenten in de lijst ontbreken. Eventuele aanvullingen verwerken zij daarom nog graag in het overzicht. Om het overzicht zo zuiver mogelijk te houden, heeft Crisislab hiervoor een aantal spelregels geformuleerd. U kunt de lijst met incidenten en spelregels voor aanvulling vinden op de website van Crisislab.

We hopen dat de incidenten die nog niet staan opgenomen in het overzicht, alsnog worden doorgegeven zodat een meer complete risico-inschatting gemaakt kan worden.

We hopen dat de incidenten die nog niet staan opgenomen in het overzicht, alsnog worden doorgegeven aan Crisislab zodat een meer complete risico-inschatting gemaakt kan worden.