Notitie ontplofbare oorlogsresten en archeologie

Regelmatig worden er vragen gesteld over ontplofbare oorlogsresten en archeologie, of wordt gevraagd wie nu eigenaar is van hetgeen wordt gevonden.

Op basis van een concrete vraag over een situatie binnen een gemeente schreef het kenniscentrum, in samenwerking met de deskundigen van de Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (hierna: SIKB), een notitie over de samenhang van ontplofbare oorlogsresten met archeologie en eigendom van vondsten.