Enschede en de Digital Twin

Weten of, en zo ja, waar ontplofbare oorlogsresten zouden kunnen liggen is belangrijk om op een veilige manier grondwerkzaamheden uit te kunnen voeren. Ongeveer de helft van de Nederlandse gemeenten liet daarom een kaart daarover maken. De gemeente Enschede is een 'level' hoger gegaan en liet een 'digital twin' van de ondergrond maken. Marc de Jong was daarbij de opdrachtgever vanuit de gemeente. Maarten Welmers ondersteunde vanuit Esri Nederland de gemeente. Beiden vertellen over het waarom, wat en hoe van dit project.