Vernietigingslocatie Berg en Dal en Nijmegen

Na het opsporen en verwijderen van ontplofbare oorlogsresten volgt de volgende stap: het onschadelijk maken ervan. De EODD zorgt daarvoor. Het liefst natuurlijk niet te ver van de vindplaats van de explosieven. Sommige gemeenten beschikken over een vaste vernietigingslocatie. De gemeenten Berg en Dal en Nijmegen gebruiken gezamenlijk een dergelijke locatie.

Deze ligt in de bossen tussen Groesbeek (gemeente Berg en Dal) en Nijmegen. De explosieven die men in deze twee gemeenten vindt worden daar op een gecontroleerde en veilige manier tot ontploffing gebracht. Bram Kerkhoff (Berg en Dal) en Marius van Dam (Nijmegen) lichten toe hoe hun gemeenten tot dat gezamenlijk gebruik zijn gekomen en wat er bij het beheer van deze locatie zoal komt kijken.