Een verkenning van de gemeentelijke taken en bevoegdheden rond de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten

Het rapport Een verkenning van de gemeentelijke taken en bevoegdheden rond de omgang met Ontplofbare Oorlogsresten richt zich op de rollen, taken en verantwoordelijkheden van gemeenten voor de openbare orde en veiligheid over ontplofbare oorlogsresten. Gemeenten kunnen als bevoegd gezag, als opdrachtgever en als werkgever te maken krijgen met ontplofbare oorlogsresten. Daarbij wordt een onderverdeling gegeven welke acties bij de verschillende gemeentelijke organen zijn belegd.

Het kenniscentrum heeft op basis van bovengenoemd onderzoek een aanklikbare matrix opgesteld voor gemeenten. Hierbij wordt in een paar klikken duidelijk per rol en processtap welke activiteiten de gemeente moet of kan uitvoeren. Zie de matrix Rollen, taken en bevoegdheden gemeenten.