Provinciebrede Bodembelastingkaart Ontplofbare Oorlogsresten gepubliceerd

Waterschap Zuiderzeeland, provincie Flevoland en gemeente Lelystad hebben in kaart laten brengen waar in de provincie Flevoland explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen zijn achtergebleven. Het is de eerste keer in Nederland dat een hele provincie is onderzocht.

Het historisch vooronderzoek naar achtergebleven explosieven is anders gedaan, omdat de Flevopolder tijdens de oorlog nog water was. Het resultaat van dit onderzoek is de zogenaamde Bodembelastingkaart. Op deze kaart is te zien waar een verhoogd risico bestaat om niet ontplofte oorlogsresten aan te treffen. Voor aandachts- en verdachte gebieden is aangegeven wat te doen bij werkzaamheden in het betreffende gebied. (bron: Provincie Flevoland)