Interpretaties van eisen in CS-OOO

Uit het werkveld ontvangen we signalen dat er vragen zijn over eisen in het certificatieschema die niet eenduidig zijn uit te leggen. Daarvoor zijn zogenoemde interpretaties opgesteld. Lees verder over de interpretaties op de website van VOMES.