Wat is het verschil tussen het CS-OOO en het CS-VROO?

Vraag

Wat is het verschil tussen het CS-OOO en het CS-VROO?

Antwoord

Het CS-OOO staat, sinds 1 januari 2021, voor Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten. Bedrijven die OO opsporen moeten gecertificeerd zijn volgens het CS-OOO. De wettelijke basis hiervoor is te vinden in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen op het gebied van opsporing naar ontplofbare oorlogsresten.

Voorheen (tot 1 januari 2021) was er het Werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat Opsporen Conventionele Explosieven (WSCS-OCE). Met het vervallen van het WSCS-OCE en de invoering van het CS-OOO op 1 januari 2021 zijn de eisen voor bureaustudies uit de wetgeving geschrapt.

De OOO-branche stelde als reactie hierop vrijwillige certificatieschema’s op. Bedrijven kunnen zich sinds februari 2021 certificeren om vooronderzoek en risicoanalyse uit te voeren volgens het privaat Certificatieschema Vooronderzoek en Risicoanalyse Ontplofbare Oorlogsresten (CS-VROO).

Meer informatie over het CS-OOO en CS-VROO is te vinden op de website van Stichting VOMES.
certificatieschema voor het opsporen van ontplofbare oorlogsresten

Certificatieschema voor het Opsporen van ontplofbare oorlogsresten, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 13 november 2020, nr. 58198.

Opgestelde Arbo certificeringseisen ten behoeve van de opsporing van OO. Bedrijven die OO opsporen moeten gecertificeerd zijn volgens het Certificatieschema voor het Opsporen van Ontplofbare Oorlogsresten (CS-OOO). De wettelijke basis hiervoor is te vinden in het arbeidsomstandighedenbesluit. Hierin zijn onder andere richtlijnen, proceseisen en deskundigheidseisen opgenomen op gebied van opsporing naar Ontplofbare Oorlogsresten.

Voorheen (tot 1 januari 2021) was dit het werkveldspecifiek certificatieschema voor het systeemcertificaat opsporen conventionele explosieven (WSCS-OCE).

Afkorting: CS-OOO