Projectplan

Het is voor de gemeente als bevoegd gezag van belang dat deze vooraf het projectplan voor de opsporing beoordeelt op de revelante aspecten voor de openbare orde en veiligheid. Zie: