Afwegingskader

Gemeenten, in het bijzonder de burgemeesters, zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid en nemen in die rol een besluit over het wel of niet opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten. Dit, opdat onder andere werkzaamheden in de bodem veilig kunnen worden uitgevoerd. Om gemeenten handvatten te bieden, ontwikkelt het Kenniscentrum Ontplofbare Oorlogsresten een afwegingskader.

Of een explosief een risico oplevert in het kader van openbare orde en veiligheid hangt af van een veelheid van technische en maatschappelijke factoren. Zoals de aard van het explosief, de ligging (de diepte bijvoorbeeld) en de geplande bouwactiviteiten waarbij grondverzet plaatsvindt. Soms is opsporing en ruiming gewenst, soms is dat niet noodzakelijk. Het is uiteindelijk een beslissing die door de gemeente zelf genomen moet worden.

Het Kenniscentrum OO zal een Afwegingskader ontwikkelen dat gemeenten kunnen gebruiken om zelf een weloverwogen en transparante beslissing te nemen voor het wel of niet opsporen en ruimen van ontplofbare oorlogsresten.

Het Kenniscentrum OO ontwikkelt dit afwegingskader in samenspraak met gemeenten en in samenwerking met het werkveld. Er zal daarbij voortgebouwd worden op eerdere initiatieven in deze richting. Omdat dit een belangrijk instrument voor gemeenten wordt, is het een kernproduct van het kenniscentrum OO.

Houtskoolschets

Er zal eerst een zogenaamde ‘houtskoolschets’ van het afwegingskader, een conceptversie worden ontworpen. Op basis van deze houtskoolschets, kan in de praktijk ervaring worden opgedaan met  het afwegingskader. De bevindingen worden meegenomen en zo zal gaande weg het afwegingskader verder aan de wensen van de gemeenten worden aangepast.

Koppeling met onderzoeksprogramma

Het is de verwachting dat bij het opstellen van de houtskoolschets kennislacunes tevoorschijn zullen komen. Deze kennislacunes worden opgenomen in het onderzoeksprogramma van het Kenniscentrum OO.