Gemeente Rotterdam: beheer- en beleidsplan niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog

Gemeente Rotterdam. Een beleids- en beheerplan is opgesteld waarin is uitgewerkt hoe Rotterdam met de problematiek omgaat. Primair op basis van een reactieve benadering. Dit houdt in dat een blindganger of munitie pas geruimd wordt wanneer dat als gevolg van een project noodzakelijk is.

Gemeente Rotterdam: beheer- en beleidsplan niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog